Prescripció de lents i prismes per tal de corregir errors refractius: miopia, hipermetropia, astigmatisme; per vista cansada (presbícia) i per reduir i/o eliminar la simptomatologia del pacient: ja siguin mals de cap després de forçar la vista, ulls vermells i amb coïssor, incomoditat general o qualsevol dels signes i símptomes descrits aquí.

 

La prescripció de lents i prismes pot ser complementària a altres estratègies de tractament. Per exemple, es pot donar el cas que per tal de solucionar els problemes específics d'un pacient el tractament idoni requereixi de prescripció (en ulleres o en lents de contacte) juntament amb teràpia visual.