La teràpia visual o entrenament visual que seria la traducció literal de l’anglès visual training és el programa de tractament optomètric per excel·lència en el camp del desenvolupament visual. El seu objectiu és potenciar i corregir les mancances del sistema visual.

 

En la teràpia visual no només es procura que les persones assoleixin una bona visió sinó que també s’assegura que el pacient assoleixi l’habilitat d’utilitzar la seva visió d’una manera òptima i còmode, intentant evitar el sobreesforç. Per obtenir un resultat efectiu serà necessari que el procediment sigui personalitzat i supervisat per un optometrista especialitzat en teràpia visual neurocognitiva, ja que aquest tractament actuarà tant a escala muscular com neurofisiològica.

 

Com que la nostra visió està en constant desenvolupament durant tota la nostra vida el sistema visual pot patir canvis en qualsevol moment, així doncs, la teràpia visual serà una eina imprescindible per realitzar tractaments en el sistema visual tant en adults com en nens.

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura

 

Durant el tractament de la teràpia visual caldrà analitzar els problemes de visió des d'un punt de vista personal i alhora general:

 

1. Personal perquè dos persones poden tenir el mateix problema visual, però per exemple, estan en etapes de creixement diferent; o potser tenen dos tipus de feina molt diferent i per tant diferents demandes visuals.

 

2. General perquè tractarem el sistema visual com a part integrat a l’organisme i és que no hem de perdre de vista que no només són dos ulls els que tractem, sinó una persona amb un conjunt d’altres habilitats, emocions i necessitats. Per tant, pels optometristes serà necessari tenir contacte directe amb altres professionals com psicòlegs, pedagogs, pediatres, mestres, logopedes, nutricionistes, osteòpates i altres especialistes que seran indispensables per tal d’obtenir una millora íntegra i global.

 

Aquest tractament consta d’una sessió setmanal de 50 min a la consulta i uns exercicis guiats per fer a casa, durant 5 o 10 minuts al dia. La durada del tractament és variable segons el grau d’afectació, però pot variar entre 3 mesos o dos anys segons cada cas en concret.