De la simple vista a la visió

L'optometria és la ciència que s'encarrega de tenir cura de la visió, el sentit predominant en les persones. Molt sovint, però, confonem dos termes que no són la mateixa cosa: la visió i la vista, que només és un dels aspectes de la visió. I és que veure-hi bé va molt més enllà de veure-hi nítiddament. Veure-hi també és veure-hi en 3 dimensions, enfocar correctament, realitzar moviments oculars normals, coordinar correctament l'ull amb la mà, etc. Qualsevol d'aquestes habilitats visuals és indispensable en la majoria d'activitats de la vida diària. Per exemple, la manera com movem els ulls o com enfoquem la mirada són requisits essencials per una bona lectura; una altra habilitat, la coordinació de l'ull amb la mà, és fonamental per l'escriptura i pels esports.

 

És una premissa essencial de la nostra feina explicar que la visió és quelcom que no ve donat sinó que es desenvolupa: les persones aprenem a veure-hi. Quan naixem no hi veiem gaire bé ni entenem allò que veiem: és mitjançant el correcte desenvolupament de l’infant que la visió es desenvolupa i s’integra amb els altres sentits. Els nostres ulls creixen amb nosaltres, de la mà de la nostra vida i la nostra manera de ser. Així mateix, si la visió s’aprèn, un pot aprendre amb importants carències en qualsevol dels seus aspectes. Carències que aquí podem detectar i compensar. 

 

Aspectes de la visió

Agudesa Visual. L’agudesa visual, el que es coneix com a vista, és la capacitat de veure el detall, tant en lluny com en prop. Una òptima agudesa visual seria el 100%, qualsevol percentatge inferior a aquest pot ser la conseqüència d’un error refractiu, és a dir, miopia, hipermetropia o astigmatisme, o un problema d’enfoc.

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura agudesa visual VA AV visual acuity agudeza

Binocularitat. La binocularitat és l’habilitat per coordinar els dos ulls. Si als dos ulls els hi costa treballar junts apareixen problemes com visió doble, fatiga visual, picor i molèstia als ulls, mals de cap, etc. 

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura binocularitat logo fusió optocat centre

Enfocament. L’enfocament o acomodació és l’habilitat visual que ens permet enfocar a diferents distàncies i fer nítid allò que estem mirant. Entre els problemes d’enfocament hi podem trobar visió borrosa de lluny i/o de prop i dificultat per passar ràpidament d’enfocar de lluny a prop o viceversa.


Moviments Oculars.  Ens permeten passar de mirar un lloc a un altre i seguir objectes en moviment. Uns moviments oculars precisos són fonamentals per una bona lectura: per no saltar-se paraules, no llegir-les correctament o saltar-se de línia; pels esports i per conduir, entre d'altres.

Fixació. Capacitat de deixar els ulls quiets mirant a un punt fix. La fixació està molt relacionada amb l’atenció ja que mantenir els ulls en un lloc és mantenir-hi l’atenció.

Visió en 3D (estereopsis). És fruit d’una bona coordinació entre els dos ulls. És la capacitat de veure en 3D, per fer-ho necessitem que els dos ulls treballin conjuntament. Ens permet calcular distàncies.


Memòria visual. És la capacitat per recordar allò que hem vist, ja siguin imatges, objectes, cares, formes o moviments. 

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura memory memoria memòria

Figura-Fons. És l’habilitat per identificar un objecte que ens interessa quan es troba envoltat per altres objectes que ens són irrellevants. “Veure l’arbre en el bosc”.

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura discriminacio visual percepció figura fons

Visió del color. És l’habilitat visual que ens permet distingir els diferents colors. L’anomalia en la visió del color es coneix com a daltonisme i pot estar present en diferents graus. 

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura color colour ishihara percepció


Coordinació ull-mà. Una bona coordinació ull-mà és el que ens permet agafar una pilota, jugar a tennis, escriure i dibuixar sense sortir-nos de la línia. Els ulls guien a la mà què ha de fer i com fer-ho. Si l’ull i la mà no formen un bon equip podem trobar mala escriptura, sortir-nos de la línia al dibuixar, dificultat en els esports de pilota...

Discriminació visual. És l’habilitat visual que ens permet reconèixer diferències i semblances entre formes. Per exemple entre un quadrat i un rectangle, entre “cada” i “cala” o entre una poma i una pera.

Relacions viso-espacials. És l’habilitat de percebre la posició i orientació dels objectes en relació a un mateix i en relació a altres objectes.


Avaluació

Exàmens visuals destinats a avaluar cadascun dels diferents aspectes de la visió: estat refractiu (la graduació), oculomotricitat, agudesa visual, estereopsis, binocularitat, enfoc; així com les habilitats de percepció visual: discriminació, memòria, figura-fons, etc. L'examen visual va sempre acompanyat d'una breu entrevista amb el pacient, o amb els seus pares en cas de ser un nen, per tal de conèixer més sobre les necessitats individuals de la persona.

 

L'objectiu, tant de l'entrevista com dels tests optomètrics és arribar a un diagnòstic i, a partir d'aquest, proporcionar el tractament adequat en cada cas.

 

L'examen visual es realitza a la primera visita i té una durada aproximada d'una hora i mitja a dues hores, ajustat a cada persona. De la mateixa manera que no hi ha límit d'edat per la resolució de problemes visuals, no n'hi ha tampoc per fer-se un examen de la visió. Al centre d'optometria de Catalunya oferim aquest servei dels 0 als 99 anys.

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura memory memoria memòri
optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura memory terapia optocat

Tractaments

Destinat a resoldre la simptomatologia visual i garantir que la persona pugui desenvolupar les activitats del seu dia a dia amb màxim confort i eficàcia, augmentant així la qualitat de vida del pacient. La resolució dels símptomes contempla diverses estratègies de tractament:

  • Prescripció de lents i prismes.
  • Lents de contacte
  • Teràpia visual
  • Fototeràpia Syntonic.

Al Centre d'Optometria de Catalunya oferim també teràpia en reflexes primitius i reeducació auditiva.

Prescripció de Lents i Prismes

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura syntonic syntonic phototherapy fototerapia

Syntonics

Teràpia Visual

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura reflexes primitius primitivos primarios

Reflexes primitius - primaris

Lents de contacte

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura audició audición tomatis sena berard

Reducació auditiva


El paper cabdal de la visió en l'aprenentatge

Per què hi ha infants que amb una intel·ligència normal o per sobre de la mitjana tenen un baix rendiment escolar?

 

Aquest és un fragment del llibre Tanta inteligencia, tan poco rendimiento: ¿podría ser la visión la clave para desbloquear su aprendizaje? de Pilar Vergara Giménez, on ens explica de forma molt entenedora la importància de la visió per tenir un aprenentatge sense esforç.

 

L’aprenentatge és un procés molt complex que depèn de molts factors i processos interrelacionats entre ells, un dels quals és la visió. Està estipulat que més d’un 80% de l’aprenentatge de l’aula arriba a l’estudiant a través de la via visual. Així doncs, la visió desenvoluparà un paper molt important en l’aprenentatge i en el nostre desenvolupament com a persones.

Cal tenir present que 1 de cada 4 nens, són mal diagnosticats o no diagnosticats en desordres visuals tot i ser el quart problema més comú en la infància. Problema que pot portar al fracàs escolar, la frustració, aïllament, ràbia i baixa autoestima de l'infant. Afectant directament en la seva qualitat de vida.

 

Diagnòstic com el TDAH o la Dislèxia poden anar acompanyats o no d’un problema visual, així que es recomana realitzar una avaluació optomètrica neurocognitiva completa abans de donar per fet que el nen té un sistema visual funcional, ja que aquests trastorns s’agreugen de forma notable si estan acompanyats d’un sistema visual pobre. En aquest casos la teràpia visual tindrà un paper clau per desbloquejar símptomes com: baixa velocitat o comprensió lectora, problemes per mantenir l'atenció visual, errors ortogràfics, baixa memòria visual o escriptura forçada. És per això que insistim en l’important paper que té la visió en l’aprenentatge.

 

Alguns problemes visuals com per exemple una manca de lateralitat visual sovint pot passar per alt, tant als professionals que treballen amb infants com a les mateixes famílies. No obstant això, pot ser un dels principals obstacles que impedeixin al nen a aprendre i desenvolupar-se correctament.

optometrista optometrist optometria optometría optometry vision therapy terapia visual girona catalunya estrabisme ambliopia lectura inversions

Però, per què és important estar ben lateralitzats? El fet de lateralitzar-nos té implícit un procés de maduració neurològica que és necessària per poder aprendre, coses tan importants com ara la lectoescriptura. Així que podríem parlar del cervell que està ben lateralitzat el que té clar les diferents parts del seu propi cos, davant-darrere, dalt-baix o dreta-esquerra. En aquest moment és quan el cervell estarà preparat per començar a entendre la direccionalitat, que és la projecció en l'espai de la pròpia lateralitat, és a dir tenir la capacitat d'entendre les direccions en l'espai davant-darrere, dalt-baix o dreta- esquerra. La "b", la "d" i la "p" encara que s'assemblen molt tenen direccions i sentits diferents i en conseqüència ens donen significats diferents en paraules tan similars com a dany/bany/pany, però per poder entendre aquestes diferències el cervell primer haurà de conèixer que les dues mans, peus o ulls s'assemblen molt però tenen direccions i sentits diferents. Per distingir la direccionalitat de les lletres, tenir una lectura còmoda i una cal·ligrafia sense esforç estar lateralitzat serà crucial.