Contacta amb nosatres

 

 

Centre d'Optometria de Catalunya

Tel. 626 948 941

info@optocat.cat

 

Lluís companys 57-59 local D

17180 Vilablareix

GIRONA

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, en vigor a partir del 25 de maig de 2018. Us fem saber que les vostres dades personals aportades s'inclouran en una base de dades informatitzada propietat del Centre d'Optometria de Catalunya, amb la finalitat de donar resposta a la seva sol licitud, gestionar els nostres contactes i facilitar-li informació del seu interès sobre els nostres serveis. 

 

Al autoritzar l'ús de les seves dades dóna el seu consentiment perquè aquestes siguin utilitzades per a les finalitats anteriorment esmentades, i es compromet a notificar-nos qualsevol variació de les mateixes. Entendrem per tant que, mentre no ens comuniqui el contrari, les seves dades no han estat modificades.

 

El Centre d'Optometria de Catalunya informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per aquest motiu que el Centre d'Optometria de Catalunya es compromet a adoptar totes les mesures necessàries i raonables per tal d'eliminar o rectificar sense dilacions  quan les dades siguin inexactes. El Centre d'Optometria de Catalunya es compromet també a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals així com del consentiment donat pel tractament de les mateixes. Per a exercitar aquests drets i per a qualsevol aclariment pot dirigir-se al nostre centre, situat al carrer Lluís Companys 57-59, Local D, 17180, Vilablareix, Girona; o a través del telèfon 626 948 941.